comunidades@jdvalls.com
93 762 69 99 / 93 762 61 00 (Fax)

Redacció i Revisió de Contractes, Cartes i altres Documents

bufete abogados Propiedad Horizontal

Serveis: Models gratuïts en matèria de Propietat Horitzontal (Comunitat de Propietaris)

Comunitat de Veïns coneix a la perfecció tots els documents que s’han de presentar en tota demanda relacionada amb la Llei de Propietat Horitzontal a la seva comunitat de veïns. El problema, que en moltes ocasions suposa la seva redacció i compliment, l’esmenem eficientment alleujant les responsabilitats del propietari o l’administrador de finques.

Els nostres serveis inclouen la redacció i revisió de la documentació que a continuació s’enumera:

Carta de reclamació de la Comunitat a un veí per impagament de quotes.

Carta de reclamació de la Comunitat als veïns per al pagament de derrames.

Carta de reclamació de la Comunitat a un veí per la realització d’activitats molestes o insalubres.

Carta de reclamació de la Comunitat contra empresa de reformes per incompliment dels terminis acordats.

Carta de reclamació de la Comunitat contra empresa de reformes per incompliment dels materials acordats.

Carta de reclamació de la Comunitat contra empresa de reformes per execució defectuosa de les obres.

Carta de convocatòria de Junta Ordinària.

Carta de convocatòria de Junta Extraordinària.

Certificat de deutes amb la Comunitat per venda de l’immoble.

Carta de la Comunitat a un veí per la realització d’un ús indegut d’elements comuns.

Carta de la Comunitat a un veí per la realització d’obres sense la preceptiva llicència.

Carta de la Comunitat a un veí instant-lo a retirar instal·lacions no autoritzades de subministraments.

Carta de la Comunitat a l’Ajuntament notificant la realització d’obres per part d’un veí sense la preceptiva llicència.

Carta de la Comunitat a la companyia asseguradora reclamant el pagament d’un sinistre.

Carta de la Comunitat a la companyia asseguradora davant la negativa de realitzar un peritatge.

Carta de la Comunitat a la companyia asseguradora resolent la pòlissa.

Carta de la Comunitat a la companyia asseguradora anunciant la propera interposició d’accions judicials davant els incompliments contractuals de la mateixa.

Redacció de contractes d’arrendament.

Redacció de contractes d’obra.

Redacció de contractes de servei.